Władze Studium

Prof. UAM dr hab. Adam Barabasz

p.o. Dyrektor Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

.

 

dr …

dyrektor
ds. dydaktycznych

 

dr Michał Marciniak

z-ca dyrektora
ds. sportu akademickiego

mgr inż Damian Lisiecki

z-ca dyrektora
ds. sportu wyczynowego