Władze Studium

Dyrektor Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

.

dr Karolina Perz

dyrektor
ds. dydaktycznych

dr Michał Marciniak

z-ca dyrektora
ds. sportu akademickiego

mgr inż Damian Lisiecki

z-ca dyrektora
ds. sportu wyczynowego