Misja

„Kultura Fizyczna” jako przestrzeń spotkań, które prowadzą do zbudowania trwałych relacji wzmacniających zachowania, postawy, wspólne wartości oraz dobre praktyki.