dr Michał Marciniak

Informacje dodatkowe: 

Dr Michał Marciniak jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Od 2002 roku zatrudniony na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 2003 ukończył Studia Podyplomowe z Fizjoterapii. Następnie w roku 2016 obronił pracę podyplomową na studiach – Master of Business Administration UAM pt. „Struktura organizacyjna systemu wychowania fizycznego na uczelniach wyższych w Wielkopolsce. Analiza porównawcza uczelni technicznej na przykładzie Politechniki Poznańskiej, z uczelnią klasyczną, na przykładzie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”. W roku 2018 obronił pracę doktorską pt. „Społeczne funkcje wychowania fizycznego na poziomie szkolnictwa wyższego w Stanach Zjednoczonych i w Polsce” (studium z pedagogiki porównawczej na przykładzie Uniwersytetu Notre Dame w Stanach Zjednoczonych i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). W latach 2014- 2016 pełnił rolę koordynatora sportu wyczynowy na UAM.

Opracował programy zajęć z samoobrony dla studentów wydziałów WNPiD oraz WSE w ramach programu studiów. W 2017 i 2019 roku koordynator z ramienia SWFiS wymiany ze studentami ze Stanów Zjednoczonych z North Carolina State University w obszarze wychowania fizycznego.

W ramach działalności dydaktyczno-sportowej na UAM pełni rolę trenera sekcji tenisa i brazylijskiego jiu-jitsu Klubu Uczelnianego AZS. Wraz z akademicką drużyną tenisa dwukrotnie zdobył złoty medal Mistrzostw Polski a w roku 2011 brązowy medal na Akademickich Drużynowych Mistrzostwach Europy w Szwajcarii.  Poprzez organizowanie zawodów Mistrzostw Polski Brazylijskiego Ju Jitsu przyczynił się do upowszechniania tej dyscypliny sportu wśród społeczności akademickiej. Jako czynny zawodnik wielokrotnie zdobywał medale na Mistrzostwach Polski w BJJ No GI i w GI.