dr Karolina Perz

Informacje dodatkowe: 

 

Karolina Perz jest absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. Studia odbyła w latach 2004-2008. Była studentką łączącą naukę oraz wyczynowe uprawianie sportu, odnosiła liczne sukcesy jako reprezentantka kadry narodowej w fitness gimnastycznym w Polskim Związku Kulturystyki i Fitness. W latach 2004-2010 wielokrotnie była mistrzynią kraju w tej dyscyplinie, zdobywając czołowe miejsca na Międzynarodowych Pucharach Polski. Między innymi zajęła finałowe miejsce na Mistrzostwach Europy, była również powołana do reprezentowania kraju na Mistrzostwach Świata. Przez wiele lat była członkiem kadry narodowej w tej dyscyplinie. Wysokie wyniki uzyskiwane w sporcie wspierane gromadzoną wiedzą teoretyczną i praktycznymi doświadczeniami kierowały jej zainteresowania na zagadnienia rejestracji i optymalizacji obciążeń treningowych oraz motoryczności sportowej – szczególnie na wstępnych etapach szkolenia.

Swoje zainteresowania badawcze oraz pracę doktorską rozwija aktualnie w Zakładzie Metodyki Rekreacji na poznańskim AWF. Kierunek poszukiwań badawczych koncentruje się na analizie zjawiska lateralizacji morfologicznej i funkcjonalnej w sporcie.

Aktualnie zatrudniona na stanowisku starszego wykładowcy w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest trenerem sekcji aerobicu sportowego, ponadto obejmuje stanowisko dyrektora ds. dydaktycznych i jest członkinią Rady Studium. Z powodzeniem przewodniczy również komitetom organizacyjnym dużych imprez sportowych organizowanych w Poznaniu.

Praca zawodowa związana jest z przekazywaniem studentom teoretycznej wiedzy z zakresu zdrowia, aktywności fizycznej oraz sportu wyczynowego, którą wzbogaca o swoje osobiste sportowe doświadczenia.
Aktywnie i chętnie współuczestniczy w wielu przedsięwzięciach naukowych, organizacyjnych i dydaktycznych.