dr Jakub Wieczorek

Pełnomocnik ds. osób z niepełnosprawnościami