Siatkonoga

Na zajęciach będziemy rozwijać i kształtować zdolności motoryczne oraz nawyki ruchowe niezbędne do gry w siatkonogę na poziomie gry podstawowej.