Dziś pękło nam serce… 🖤

Mateusz Witkowski urodził się w 10 kwietnia 1984 roku w Poznaniu, szermierz, florecista K.S. WARTA Poznań, reprezentant Polski w kategorii kadetów, trener-koordynator w sekcji szermierczej i członek Zarządu K.S. WARTA Poznań. Po zakończeniu kariery zawodniczej kontynuował przygodę z szermierką, będąc trenerem w K.S. Muszkieterowie WARTA POZNAŃ. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, od 2009 podjął pracę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Był współzałożycielem sekcji szermierczej K.U. AZS UAM Poznań, a także trenerem w tej sekcji. Ściśle współpracował z trenerem kadry olimpijskiej floretu kobiet – Pawłem Kantorskim W 2013 roku na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu obronił pracę doktorską pt. „Morfologiczne, motoryczne i społeczne uwarunkowania poziomu umiejętności specjalnych florecistek (w kategorii młodzików)”. W latach 2015-2018 realizował w roli kierownika projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt.: „Zastosowanie wieloaspektowego treningu koordynacyjnego w doskonaleniu precyzji oraz percepcji wzrokowej wśród szermierzy”. W roku 2017 opublikował poradnik metodyczno-szkoleniowy pt. „Wieloaspektowy trening w szermierce”. W ramach działalności dydaktyczno-sportowej na UAM pełni rolę trenera koordynatora sekcji szermierczej Klubu Uczelnianego AZS, był inicjatorem zawodów Puchar Europy Kadetek – Adama Mickiewicz University Cup oraz Europejskiego Festiwalu Szermierki, zapoczątkowanego w 2008 roku, który odbywał się pod hasłami: SPORT – KULTURA – EDUKACJA. Propagator szermierki wśród dzieci i młodzieży. Zaprojektował i wdrożył do użytku podczas treningów i zajęć dydaktycznych specjalny model aparatu szermierczego „MW 16” Za pracę w charakterze trenera, w latach 2015-2020 otrzymał Nagrodę Ministra Sportu i Turystyki „Za wybitne osiągnięcia w pracy szkoleniowej”. Został również trzykrotnie nagrodzony (nagroda zespołowa) przez Rektora UAM. W roku 2019 odebrał również „Medal 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego”. Od 2020 roku był kierownikiem dwóch projektów MNiSW: „Narodowa Reprezentacja Akademicka” oraz „Szermierka buduje relacje”, w ramach programu Społecznej Odpowiedzialności Nauki oraz kierownikiem projektu badawczego realizowanego pod patronatem Polskiego Związku Szermierczego pt.: „Morfologiczne, funkcjonalne i psychiczne markery zmęczenia i przetrenowania w szermierce” finansowanego ze środków Ministerstwa Sportu. Autor licznych publikacji w prestiżowych czasopismach międzynarodowych i wydawnictwach na Wydziale Psychologii i Kognitywistki UAM. Od 1 października 2020 roku pełnił funkcje Dyrektora Studium Wychowania Fizycznego i Sportu na UAM. Prywatnie wspaniały mąż i cudowny ojciec trójki dzieci, wierny przyjaciel, dobry człowiek, który nigdy nie przeszedł obojętnie obok czyichś problemów. Jak rzadko kto potrafił słuchać, zbliżać i jednoczyć ludzi, motywować do osiągania konsensusu. Nie było dla niego rzeczy niemożliwych, zawsze znajdował rozwiązanie w każdej trudnej sytuacji. Jego szacunek, życzliwość w stosunku do innych ludzi, bezinteresowna pomoc, zapał, entuzjazm emanował na innych ludzi. Zmarł tragicznie 8 września 2021 roku. Nagła śmierć Mateusza Witkowskiego jest wielką stratą dla wielkopolskiej szermierki oraz całej społeczności akademickiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Pośmiertnie Mateusz Witkowski otrzymał dwa wyróżnienia: – na wniosek AZS Poznań, Zarząd Główny AZS przyznał Mateuszowi Witkowskiemu nagrodę im. Eugeniusza Piaseckiego dla szczególnie wyróżniających się nauczycieli wychowania fizycznego oraz trenerów pracujących w szkołach wyższych i jednostkach organizacyjnych AZS. – został również oznaczony przez Polski Związek Szermierczy najwyższym orderem – złotą Oznaką Polskiego Związku Szermierczego za zasługi na rzecz rozwoju szermierki w Polsce. Straciliśmy wyjątkowego dyrektora, fantastycznego kolegę, niezastąpionego przyjaciela, utalentowanego trenera, wybitnego organizatora wydarzeń sportowych, wnikliwego naukowca. Pamięć o nim na zawsze pozostanie w naszych sercach.