Instruktor Sportu UAM – AIKIDO

Studium Wychowania fizycznego i Sportu ogłasza nabór na kurs Instruktora Sportu Aikido

Kurs instruktora

Sportu Aikido
PLN 1610
  • Możliwość rozłożenia płatności na raty
  • Warunkiem przyjęcia na kurs jest wpłata pierwszej raty w wysokości 500 zł
  • BZ WBK 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903

Kurs instruktora

Sportu Aikido
PLN1610
PLN 1510
  • Możliwość rozłożenia płatności na raty
  • Warunkiem przyjęcia na kurs jest wpłata pierwszej raty w wysokości 500 zł
  • BZ WBK 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903
Student

Kurs instruktora

Sportu Aikido
PLN1610
PLN 1510
  • Możliwość rozłożenia płatności na raty
  • Warunkiem przyjęcia na kurs jest wpłata pierwszej raty w wysokości 500 zł
  • BZ WBK 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903
Pracownik

Po dokonaniu wpłaty prosimy o przesłanie potwierdzenia na adres e-mail: instruktor@amu.edu.pl

Liczba miejsc na kursie jest ograniczona 39%

Trenerem prowadzącym część specjalistyczną jest:

Grzegorz Konecki

Założycielem Akademii jest sensei Grzegorz Konecki, 5 dan Aikido, który po 30 latach nieprzerwanej praktyki zdecydował się propagować autorski styl walki, będący nowym i odważnym spojrzeniem na aikido.

Jako absolwent Instytutu Kultury Fizycznej na Uniwersytecie Szczecińskim wierzy, że aktywność ruchowa jest nieodłączną częścią życia człowieka.

Pasja związana ze sztukami walki przyszła już w dzieciństwie, a jej realizacja rozpoczęła się gdy ukończył 16 lat, wraz z pierwszymi poważnymi treningami. Sztuki walki stały się czymś więcej niż pasją, stały się jego filozofią Zawsze był oddany aikido, jednak lubił poszerzać swój tradycyjny warsztat. I tak praktykował boks, jujitsu, BJJ, judo, kick boxing, kali, szermierkę, walkę nożem i muay thai.

Wielokrotnie mierzył się z czymś od podstaw. Bycie w roli początkującego miało dla niego wielką wartość, wnosiło do życia pokorę. Doświadczenia treningowe doprowadziły go do miejsca, w którym stał się twórcą nowego stylu aikido – urealnionej sztuki walki XXI wieku. To dzieło nie jest skończone!

Nowy styl to proces ciągły, udoskonalany niemal codziennie na macie treningowej. Sensei Grzegorz nieustannie poszukuje nowych inspiracji czerpiąc z różnych systemów walki.

Wierzy, że kluczem do doskonałości jest otwarty umysł.

Po ukończeniu kursu, absolwent otrzymuje:​

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 nr 164 poz. 1365) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. 2010 nr 82 poz. 537).

Kursant może ubiegać się o zwrot wpłaconej kwoty w chwili kiedy kurs nie odbędzie się z przyczyny organizatora. 
Istnieje również możliwość zwrotu, kiedy kursant nie pojawi się na zajęcia z przyczyn losowych. Każdy taki przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.