Instruktor Sportu UAM – PILATES

Studium Wychowania fizycznego i Sportu ogłasza nabór na kurs Instruktora Sportu Pilates

Kurs instruktora

Sportu Pilates
PLN 1610
  • Możliwość rozłożenia płatności na raty
  • Warunkiem przyjęcia na kurs jest wpłata pierwszej raty w wysokości 500 zł
  • BZ WBK 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903

Kurs instruktora

Sportu Pilates
PLN1610
PLN 1510
  • Możliwość rozłożenia płatności na raty
  • Warunkiem przyjęcia na kurs jest wpłata pierwszej raty w wysokości 500 zł
  • BZ WBK 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903
Student

Kurs instruktora

Sportu Pilates
PLN1610
PLN 1510
  • Możliwość rozłożenia płatności na raty
  • Warunkiem przyjęcia na kurs jest wpłata pierwszej raty w wysokości 500 zł
  • BZ WBK 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903
Pracownik

Po dokonaniu wpłaty prosimy o przesłanie potwierdzenia na adres e-mail: instruktor@amu.edu.pl

Liczba miejsc na kursie jest ograniczona 70%

Po ukończeniu kursu, absolwent otrzymuje:​

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 nr 164 poz. 1365) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. 2010 nr 82 poz. 537).

Kursant może ubiegać się o zwrot wpłaconej kwoty w chwili kiedy kurs nie odbędzie się z przyczyny organizatora. 
Istnieje również możliwość zwrotu, kiedy kursant nie pojawi się na zajęcia z przyczyn losowych. Każdy taki przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.