Rejestracja na WF

Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się na obiektach sportowych UAM

Z uwagi na liczne zapytania informujemy, że studenci studiów niestacjonarnych nie mają obowiązku zapisywania się na zajęcia wychowania fizycznego.

Student rejestruje się na zajęcia WF poprzez system USOS Web (Internet), wybierając dyscyplinę, termin i miejsce odbywania zajęć oraz prowadzącego, stosownie do swoich zainteresowań.

I termin rejestracji na zajęcia WF w semestrze letnim zostanie przeprowadzony w dniach 19 i 20 lutego 2024, w godzinach od 8.00 do 23.00.

II termin rejestracji – możliwość zmiany zajęć WF odbędzie się w dniach 22 i 23 lutego 2024 roku.

Zajęcia wychowania fizycznego w semestrze letnim rozpoczną się 26 lutego 2024.

Zawodników oraz pasjonatów sportu zapraszamy do trenowania z nami w sekcjach sportowych. (również w ramach zajęć WF)

Kontakty do trenerów dostępne są również na stronie www.uamsport.pl

Przeniesienie wychowania fizycznego w semestrze letnim na kolejne lata wg. Regulaminu zajęć z WF można wnioskować w terminie 30 dni od rozpoczęcia zajęć w sem. letnim. Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane