Rejestracja na WF

Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się na obiektach sportowych UAM

Z uwagi na liczne zapytania informujemy, że studenci studiów niestacjonarnych nie mają obowiązku zapisywania się na zajęcia wychowania fizycznego.

Student rejestruje się na zajęcia WF poprzez system USOS Web (Internet), wybierając dyscyplinę, termin i miejsce odbywania zajęć oraz prowadzącego, stosownie do swoich zainteresowań.

Zapraszamy 26.09.2022 na spotkania informacyjne dotyczące organizacji sportu na UAM zgodnie z HARMONOGRAM DLA POSZCZEGÓLNYCH WYDZIAŁÓW – Dołącz do spotkania (Microsoft Teams). – link

Rejestracja na zajęcia WF w semestrze letnim zostanie przeprowadzona w dniach od 27 września (godz. 8:00) do 28 września 2022 (godz. 23:00) 2022 roku.

Zajęcia wychowania fizycznego rozpoczną się w semestrze zimowym – 5 października 2022 roku.

Zawodników oraz pasjonatów sportu zapraszamy do trenowania z nami w sekcjach sportowych. (również w ramach zajęć WF)

W dniu 6 października (czwartek) o godzinie 20:00 zapraszamy na spotkanie z trenerami sekcji UAM na MS Teams 

Dołącz do spotkania i porozmawiaj z trenerem – link 

Kontakty do trenerów dostępne są również na stronie www.uamsport.pl