Rejestracja na WF

Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się na obiektach sportowych UAM

Student rejestruje się na zajęcia WF poprzez system USOS Web (Internet), wybierając dyscyplinę, termin i miejsce odbywania zajęć oraz prowadzącego, stosownie do swoich zainteresowań.

Rejestracja na zajęcia WF w semestrze zimowym zostanie przeprowadzona w dniach od 28 do 30 września 2021 roku.

Zajęcia w semestrze zimowym 2021/2022, zgodnie z zarządzeniem nr 139/2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 20 sierpnia 2021 roku w sprawie działania Uniwersytetu w warunkach epidemii odbywać się będą stacjonarnie (obiekty sportowe UAM).
Tryb prowadzenie zajęć może się zmienić ze względu na sytuację epidemiczną.

Zajęcia wychowania fizycznego rozpoczną się w semestrze zimowym – 7 października 2021 roku.

Zawodników oraz pasjonatów sportu zapraszamy do trenowania z nami w sekcjach sportowych. (również w ramach zajęć WF)

W dniu 6 października (środa) o godzinie 20:00 zapraszamy na spotkanie z trenerami sekcji UAM na MS Teams 

Dołącz do spotkania i porozmawiaj z trenerem – link 

Kontakty do trenerów dostępne są również na stronie www.uamsport.pl