Wychowanie fizyczne dla osób z problemami zdrowotnymi

Zajęcia przeznaczone są dla studentów z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz po różnego rodzaju zabiegach operacyjnych i kwalifikujących się do rehabilitacji.
Zajęcia charakteryzują się różnymi formami ćwiczeń rozciągających, rozluźniających i indywidualnych w zależności od schorzenia i jednostki chorobowej. Zaletą tych zajęć są ćwiczenia w odciążeniu.
Obowiązuje strój oraz obuwie sportowe. Grupa liczy maksymalnie 8 osób.

Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu w wymiarze 1,5 godziny w salce rehabilitacyjnej przy sali dolnej, ul. Szamarzewskiego 89.