1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 11 czerwca 2024 r.

Seminarium naukowo-sportowe. WIEK TO TYLKO LICZBA

14 czerwca 2024 roku, godz. 10.00

Miejsce: Hala sportowo-widowiskowa UAM, sala 2S1 ul. Zagajnikowa 9 w Poznaniu

Organizatorzy:

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UAM w Poznaniu
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Program seminarium

10:00 – Otwarcie

Wystąpienie JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej, Prorektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr. hab. Zbyszko Melosika, Prorektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr. hab. Tadeusza Wallasa, prof. UAM dr. hab. Adama Barabasza, Dyrektora Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

10:15 – Prezentacja zdjęć

PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ
mgr Joanna Kusa, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

10:30-11:15 – Wykład

SPORT W DRUGIEJ POŁOWIE ŻYCIA
prof. AWF dr hab. Krzysztof Kusy, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

11:15-11:30 – Dyskusja

11:30 – Warsztaty

RÓWNOWAGA W CIELE
mgr Joanna Kusa, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu

12:30 – Spotkanie przy kawie, podsumowanie seminarium i warsztatów