zapisy na wf

ul. Zagajnikowa 9
61-602 Poznań
tel. (61) 829-64-01
tel. (61) 829-64-02
e-mail: swfis@amu.edu.pl

Godziny dyżuru sekretariatu: 
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00-14.00

PLAN ZAJĘĆ 2017/2018

Judo jest japońską sztuką walki, obecnie  sportem olimpijskim. Prowadzimy grupy dla początkujących, zaawansowanych oraz sekcję judo kobiet i mężczyzn dla chcących uprawiać judo wyczynowo. Zawodnicy/czki sekcji trenują 5 x w tygodniu w godzinach wieczornych. Startują też w zawodach sportowych m.in. w Lidze Międzyuczelnianej i Akademickich Mistrzostwach Polski. Sekcja judo UAM należy do czołowych w kraju.

Ćwiczący w ramach zajęć judo rozwijają siłę, szybkość, wytrzymałość oraz sprawność ogólną. Judo nauczane jest od podstaw - pady, rzuty, trzymania, dźwignie, duszenia /grupy dla początkujących/ z możliwością doskonalenia poznanych elementów na wyższych latach studiów /grupy dla zaawansowanych/ oraz w ramach zajęć sekcji sportowej. Nauczana jest również samoobrona. Organizowane są także  – Mistrzostwa UAM, w których startować mogą wszyscy studenci/tki uprawiający tę dyscyplinę sportu.

Ćwiczenia prowadzone są w grupach mieszanych 1 raz w tygodniu w wymiarze 1,5 godziny w specjalistycznej sali z tatami w Akademickim Centrum Judo, ul. Szamarzewskiego 89.