dr Mateusz Witkowski

Informacje dodatkowe: 

 

Dr Mateusz Witkowski jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Od 2009 roku zatrudniony na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2013 roku obronił pracę doktorską pt. „Morfologiczne, motoryczne i społeczne uwarunkowania poziomu umiejętności specjalnych florecistek (w kategorii młodzików)”. W latach 2015-2018 realizował w roli kierownika projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt.: „Zastosowanie wieloaspektowego treningu koordynacyjnego w doskonaleniu precyzji oraz percepcji wzrokowej wśród szermierzy”. W roku 2017 opublikował poradnik metodyczno-szkoleniowy pt. „Wieloaspektowy trening w szermierce”. W ramach działalności dydaktyczno-sportowej na UAM pełni rolę trenera koordynatora sekcji szermierczej Klubu Uczelnianego AZS, dla której główne filary działalności stanowi: rozwój wyczynowej sekcji szermierczej specjalizującej się we florecie, upowszechnianie szermierki poprzez prowadzenie sekcji studenckiej oraz promocja szermierki poprzez organizację zawodów szermierczych oraz organizacja cyklicznych imprez sportowych wysokiej rangi (Puchar Europy Kadetek – Adama Mickiewicz University Cup).

W latach 2016 i 2017 organizował ogólnopolskie konferencje naukowo – metodyczne pt.: „Szermierka w ujęciu naukowym i szkoleniowym”. W ramach swojej działalności zaprojektował i wdrożył do użytku, podczas treningów oraz zajęć dydaktycznych, specjalny model aparatu szermierczego MW-16. Jest współautorem wielu publikacji naukowych, w tym 9 umieszczonych na Liście Filadelfijskiej (z sumarycznym IF= 12,508).

Za pracę w charakterze trenera, w latach 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 oraz 2020 otrzymał Nagrodę Ministra Sportu i Turystyki „Za wybitne osiągnięcia w pracy szkoleniowej”. Został również trzykrotnie nagrodzony (nagroda zespołowa) przez Rektora UAM. W roku 2019 odebrał również „Medal 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego”.

Od 2020 roku jest kierownikiem dwóch projektów MNiSW: „Narodowa Reprezentacja Akademicka” oraz „Szermierka buduje relacje”, w ramach programu Społecznej Odpowiedzialności Nauki oraz kierownikiem projektu badawczego realizowanego pod patronatem Polskiego Związku Szermierczego pt.: „Morfologiczne, funkcjonalne i psychiczne markery zmęczenia i przetrenowania w szermierce” finansowanego ze środków Ministerstwa Sportu.